Naučná stezka

Naučná stezka okolo Kozího hrádku

850 metru dlouhá naučná stezka vede po okolí národní kulturní památky Kozí hrádek. Zbytky zaniklého hradu odkryl v letech 1899 – 1929 místní amatérský archeolog Josef Švehla. Dnes je Kozí hrádek díky svému historickému významu národní kulturní památkou.
Na trase naleznete deset informačních panelu, z nichž pět je věnováno historii i současnosti Kozího hrádku, pět z nich pak životu a dílu Mistra Jana Husa, který zde nalezl útočiště poté, co na něj byla v Praze uvalena klatba. Informace jsou podávány populárně naučnou formou, panely jsou řešeny tak, aby oslovily co nejširší veřejnost.

Stručný vysvětlující text pro dospělé doplňuje centrální obrázek s popisky a kratšími texty pro děti, ve spodní části panelu je k tématu umístěn komiksový strip. Pod panelem je instalován  interaktivní prvek pro nejmenší. Trasa je středně náročná, je určena jen pro pěší.

Naučná stezka okolo Kozího hrádku