Pamětní strom – Husova lípa

Dne 27. září 2015, v roce připomínajícím 600. výročí upálení mistra Jana Husa, byla v tomto místě – před Kozím hrádkem, na němž v letech 1413 a 1414 našel věhlasný kazatel útočiště, slavnostně vysazena pamětní lípa.

K výsadbě nebyla použita obyčejná lípa, ale potomek žijícího památného stromu – Klokočovské lípy z Železných hor na okrese Havlíčkův Brod. Klokočovská lípa je lípou velkolistou (Tilia platyphyllos Scop.) a je jedním z nejstarších památných stromů v České republice s úctyhodným obvodem kmene téměř 9 m (891 cm) a výškou 23 m. Lípa má mohutný svalovitý kmen, stažený železnou obručí, s rozsáhlou otevřenou dutinou. Je také nazývána královskou Karlovou lípou, protože podle pověsti sloužila jako směrník na obchodní stezce pro poutníky a jezdce a ve 14. století již byla pěkným stromem, v jehož stínu se údajně zastavil a se svou družinou odpočinul král Karel IV.

Zapěstovaný roubovanec pochází z genové banky vybraných památných stromů Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Roubovanec je vlastně klonem zmíněné lípy se stejnými genetickými vlastnostmi.

Výsadbou namnožených sazenic mimo místa jejich přirozeného výskytu je zajišťována ochrana vzácného genofondu starých a z hlediska svých vlastností výjimečných stromů.

Věřme jen, že se zde lípě bude dařit a bude mít klid a podmínky k tomu, aby po čase vyrostla třeba v lípu podobnou té, pod níž před více než 600 lety Jan Hus oslovoval prostý lid – jak zmínil: „Káži v lese pod lipú u hradu.“.