Rodný dům Václava Kaplického

V Sezimově Ústí, nedaleko Kozího hrádku, v místě zvaném Červený Dvůr (dnes sídlo šlechtitelské stanice Tagro – Červený Dvůr, s.r.o., asi 1 km při silnici od Kozího hrádku do Měšic u Tábora) se dne 28. 8. 1895 narodil významný český spisovatel, prozaik a publicista Václav Kaplický.
  • 1899 – v době, kdy Kaplickému byly 4 roky, amatérský archeolog Josef Švehla ze Sezimova Ústí zahajuje odkryv a archeologický výzkum v té době zaniklého a zapomenutého Kozího hrádku. Výzkumná etapa trvá až do roku 1907. Protože tyto práce probíhaly „pouze za kopcem“, Kaplický jako kluk jistě tyto práce pozoroval, a to do svých 9 let, kdy se odstěhoval. Možná to bylo první setkání s historií, které se později ve svých dílech věnoval.
  • 1904-1914 – bydlištěm se mu stal Tábor, bydlí v domě čp. 40 na nám. Mikuláše z Husi, navštěvuje zde základní školu a gymnázium, kde maturuje
  • 1915 – odveden na frontu
  • 1916 – vstupuje do čsl. legií, zatčen a vězněn ve Vladivostoku
  • 1919-1922 – úředníkem ministerstva národní obrany
  • 1922-1950 – odpovědným redaktorem v několika nakladatelstvích
  • 1950-1982 – věnuje se pouze literatuře, v níž se soustředil na kritické zobrazení sociálních problémů. Později se zabýval pouze historickou prózou, kde hlavními motivy byla doba husitská a doba čarodějnických procesů. Napsal celou řadu historických románů, autobiografií a literatury pro mládež.
  • 1982 – pochován na vyšehradském hřbitově v Praze.