Současnost

Dnes je Kozí hrádek díky svému historickému významu národní kulturní památkou a vyhledávaným turistickým cílem pro návštěvníky z okolí i ze zahraničí. Lze jej navštívit pěšky, na kole i automobilem. Návštěvníkům nabízí nejen prohlídku historického areálu, ale také komiksovou naučnou stezku pro malé i velké, která vede v blízkém okolí.
Místo s oblibou využívají nejrůznější organizace pro své výlety, Husitské muzeum v Táboře zde má pro školy připravený lektorský program, konají se tu bohoslužby pod širým nebem a v neposlední řadě i svatební obřady.
Společně s blízkou lesní restaurací s venkovním dětským hřištěm nabízí areál Kozího hrádku dostatečné zázemí pro příjemnou turistickou zastávku a odpočinek, ale i pro konání mnoha kulturních a společenských akcí.

Díky programu Kulturní dědictví – Nemovité kulturní památky, dotovanému Jihočeským krajem, proběhly v říjnu 2020 na Kozím hrádku opravy drobných trhlin zdiva. V rámci výběrového řízení nejlépe splnila nabídku uchazeče firma Gretec s.r.o. V patě zdi byly vyjmuty uvolněné kameny, odstraněny staré zbytky malty a vzniklý prostor byl plně do hloubky prozděn z původních kamenů. Vybrána byla také památková spárovací malta dle instrukcí NPÚ. Veškeré práce byly prováděny s největší pečlivostí a tak, aby zůstaly zachovány památkové hodnoty národní kulturní památky. Celkové náklady projektu činí 382 187,16 Kč, z toho dotace Jčk činí 200 000 Kč.